Emma Tiesteel

Cwblhaodd Emma ei gradd mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn 2013 gyda gradd anrhydedd BA dosbarth cyntaf. Ar ôl cwblhau ei gradd, parhaodd i weithio ym maes cam-drin domestig ac amddiffyn plant. Yn 2018 dechreuodd Emma ei PhD am y defnydd o economeg iechyd mewn lleoliad addysgol. Mae ymchwil Emma yn edrych ar ymyriadau cost-effeithiol mewn lleoliad addysgol i gefnogi gwneud penderfyniadau. Mae'n gwneud hyn dan oruchwyliaeth yr Athro Carl Hughes, Dr Joanna Charles a Dr Richard Watkins (GwE).