CIEREI on Twitter

Croeso i’r Sefydliad Cydweithredol dros Ymchwil Addysg, Tystiolaeth ac Effaith (CIEREI)

Mae CIEREI yn sefydliad cydweithredol, dwyieithog ac amlddisgyblaethol i greu tystiolaeth ymchwil gyda'r prif nod o gael effaith gadarnhaol ar ddysgu a lles plant drwy ysgolion.

Cydweithio

Mae CIEREI yn gydweithrediad rhwng GwE (y Gwasanaeth Effeithiolrwydd a Gwella Ysgolion Rhanbarthol  Gogledd Cymru), Prifysgol Bangor (dan arweiniad yr Ysgol Addysg a'r Ysgol Seicoleg), a chyrff a sefydliadau eraill sydd â diddordeb personol mewn gwella canlyniadau addysgol a lles plant.

Mae CIEREI yn cydweithio â nifer o ganolfannau, gweler Cymuned Ymchwil CIEREI.

Ymchwil