Y Projectau Cyfredol

Projectau cydweithredol - GwE a Phrifysgol Bangor (CIEREI)
Cwblhawyd

Blwyddyn academaidd / hyd

Teitl y project

Ffocws

Nifer yr Ysgolion, y disgyblion a'r staff dysgu

Cynllunio

2014-15
1 flwyddyn

Conwy-Gwynedd: Project Peilot Darllen Headsprout

Sgiliau darllen cynnar / Rhaglen Darllen Cynnar Headsprout

9 ysgol gynradd /
100 o ddisgyblion

Un grŵp Cyn-Ar ôl ddim ar hap

2015-16
18 mis

Project Peilot Darllen Headsprout Sir Ddinbych-Conwy

Rhaglenni Cynnal Darllen Headsprout ar gyfer Darllen Cynnar a Darllen a Deall

11 ysgol gynradd /
61 o ddisgyblion

Un grŵp Cyn-Ar ôl ddim ar hap

2015-16
1 flwyddyn

Astudiaeth Arbrofol Darllen Ar-lein Gogledd Cymru (NorthWORTS)

Sgiliau darllen cynnar / Rhaglen Darllen Cynnar Headsprout.
Cloriannu effaith cymorth i weithredu.

22 ysgol gynradd / 269 o ddisgyblion

Cynllun rheolaeth clwstwr ar hap - 11 o ysgolion ar hap o ran cefnogaeth safonol;
11 ar hap o ran cymorth i weithredu

2016-17
1 flwyddyn

Project Cefnogi Rhieni-NorthWORTS Conwy

Hyfforddi'r hyfforddwr - Rhieni'n darparu'r rhaglen cynnal darllen / Rhaglen Darllen Cynnar Headsprout

24 ysgol gynradd / 112 o ddisgyblion
112 o deuluoedd

Cynllun rheolaeth clwstwr ar hap - 13 o ysgolion ar hap o ran cefnogaeth safonol;
11 ar hap o ran cymorth i weithredu

2016-17
1 flwyddyn

Ysgol Clawdd Offa
Gwerthusiad SuccessMaker

Rhaglen ddarllen ar-lein

1 ysgol/40 o ddisgyblion

Un ymyrraeth ac un grŵp rheoli cyfatebol. Cyn-Ar ôl ddim ar hap

Y Projectau Cydweithredol Cyfredol - GwE a Phrifysgol Bangor (CIEREI)

Mawrth 2017
1 flwyddyn

Project Gwerthuso Gwe

Gwerthuso her uwchradd a rhaglenni cefnogi GwE

Holl ysgolion uwchradd GwE.
Cyfranogwyr y rhaglen arweinyddiaeth ganol.

Dulliau cymysg

2017
6 mis

Adolygiad cyflym Gwyddoniaeth PISA

Gwerthuso dulliau addysgu mewn ysgolion PISA sydd â chyrhaeddiad uwch

6 ysgol uwchradd yn Ynys Môn, Gwynedd a Chonwy

Dulliau cymysg

2017-18
1 flwyddyn

Astudiaeth Arbrofi Darllen Ar-lein Gogledd Cymru - Project Gweithredu Traws-ranbarthol (NorthWORTS-TRIP)

Sgiliau darllen cynnar / Rhaglen Darllen Cynnar Headsprout.
Gweithredu rhanbarthol.

25 ysgol gynradd

Un grŵp Cyn-Ar ôl ddim ar hap

2017-2020
3 blynedd

SAFMEDS-GwE
Efrydiaeth PhD ESRC
'Gwerthuso ymyrraeth rhifedd SAFMEDS i wella canlyniadau ar gyfer disgyblion sydd mewn perygl'

Cloriannu effaith cymorth i weithredu.

65 o ysgolion cynradd
650 o ddisgyblion

Cynllun rheolaeth clwstwr ar hap - 30 o ysgolion ar hap o ran cefnogaeth safonol;
30 ar hap o ran cymorth i weithredu

2017-2020
3 blynedd

Efrydiaeth PhD KESS-GwE 'Gan ddefnyddio economeg Addysg i werthuso effaith rhaglenni strategol gwella ysgolion'

Defnyddio economeg Addysg i werthuso effaith rhaglenni llythrennedd a rhifedd strategol

I'w gadarnhau fis Hydref 2017

Dulliau cymysg

2017-20
3 blynedd

iWaB-RLC
Project PhD Clwstwr
'Gwella Lles ac Ymddygiad yng Nghymuned Ddysgu Y Rhyl '

Gwella Lles ac Ymddygiad yng Nghymuned Ddysgu Y Rhyl

10 ysgol

Dulliau cymysg gan gynnwys astudiaeth cynllunio rheolaeth ar hap.

2018-21
3 blynedd

Project PhD iStER-GwE
(Gwella Safonau Trwy Adolygu Effeithiol)
Gwerthuso effaith strategaethau adolygu sydd wedi eu seilio ar dystiolaeth yn CA4

Cloriannu effaith cymorth i weithredu.

Adolygiad cyflym o strategaethau adolygu sydd wedi eu seilio ar dystiolaeth ac arolwg athro-ddisgybl ac yna astudiaeth arbrofol o'r strategaethau addawol

2018-2021
3 blynedd

Project Parodrwydd ar gyfer Dysgu (R4L) a Lles

Gwella Lles ac Ymddygiad trwy strategaethau gwell i ddatblygu Parodrwydd y Dysgwyr i Ddysgu.

7 ysgol 18-19
5 ysgol arall erbyn 2021.

Dulliau cymysg gan gynnwys tair ysgol rheolydd sy'n gysylltiedig â darparu data cymharol.