Gwyn Robert Jones

Prif ddiddordeb ymchwil Gwyn yw cefnogi ymchwiliad athrawon a ddatblygodd yn ystod ei swyddogaeth fel tiwtor MEP (Meistr mewn Ymarfer Addysgol) dros bum mlynedd mewn partneriaeth â Phrifysgol Caerdydd, yr IOE a Phrifysgol Aberystwyth. Mae ei waith yn goruchwylio myfyrwyr meistr yn ddiweddar yn yr Ysgol Addysg wedi cynnwys amrywiaeth eang o bynciau yn cynnwys ymchwilio i bryder am fathemateg mewn ysgol ganol i ferched a dysgu digidol yn y blynyddoedd cynnar.