Ymchwil Ymwybyddiaeth Ofalgar

Papurau

Mae rhagor o wybodaeth am y projectau hyn ac eraill i'w cael ar wefan y Labordy Niwrowyddoniaeth Myfyrgar.

Am ragor o wybodaeth am ymwybyddiaeth ofalgar, ewch i'r Ganolfan Ymchwil ac Ymarfer Ymwybyddiaeth Ofalgar.