Ymddygiad Cadarnhaol

Mae cyfres raglenni The Incredible Years® yn gyfres o raglenni i rieni, athrawon a phlant a luniwyd gan Carolyn Webster-Stratton yn UDA. Mae'r ganolfan yn darparu hyfforddiant i arweinwyr grŵp ynghyd â goruchwylio a mentora i arweinwyr grŵp ac athrawon sy'n cyflwyno'r rhaglenni. Mae gan y gyfres The Incredible Years® sylfaen dystiolaeth gref sy'n dangos ei heffeithiolrwydd wrth gyflwyno newid effeithiol a pharhaus mewn ymddygiad rhieni, athrawon a phlant.

Gweler y Ganolfan Ymyriad Cynnar Seiliedig ar Dystiolaeth i gael rhagor o wybodaeth am y Blynyddoedd Rhyfeddol a'r rhaglenni a gynigir: https://www.bangor.ac.uk/psychology/cebei/incredible-years-programmes.php.en

Darllen

The introduction of the Webster-Stratton Classroom Dinosaur School Programme in Gwynedd, North Wales: A pilot study (2004) Judy Hutchings, Eleanor Lane, Richard Ellis Owen and Rhiain Gwyn. 

A pilot study of the Webster-Stratton Incredible Years Therapeutic Dinosaur School programme (2007) Judy Hutchings, Tracey Bywater, Dave Daley and Eleanor Lane. 

Early results from developing and researching the Webster- Stratton Incredible Years Teacher Classroom Management Training Programme in North West Wales (2007b) Judy Hutchings, Dave Daley, Karen Jones, Pam Martin, Tracey Bywater and Rhiain Gwyn. 

The Incredible Years therapeutic social and emotional skills programme: A pilot study (2011) Judy Hutchings, Tracey Bywater, Nicole Gridley, Christopher J. Whitaker, Pam Martin-Forbes and Stella Gruffydd.

Taking the Incredible Years Child and Teacher Programs to Scale in Wales (2017) Judy Hutchings and Margiad Elen Williams

 A randomized controlled trial of the impact of a teacher classroom management program on the classroom behavior of children with and without behavior problems (2013) Judy Hutchings, Pam Martin-Forbes, David Daley, Margiad Elen Williams.

Levels of Behavioural Difficulties among Young Welsh School children (2011) Judy Hutchings, Margiad Elen Williams and Pam Martin. 

Gwybodaeth bellach

Mae rhagor o wybodaeth am y projectau hyn ac eraill i'w cael ar wefan CEBEI.